ProtiPrúdu
Nezávislý internetový spravodaj

www.prop.sk
Temné stránky americkej demokracie

 

V podobe prezidenta G.W. Busha zavítala na Slovensko - AMERICKÁ DEMOKRACIA. Aká je v praxi? - iba fakty /z amerických zdrojov/

USA

- Nachádzajú sa na predposlednom mieste na svete čo sa týka úrovne všeobecného vzdelania, a osobitne, na poslednom mieste čo sa týka vzdelania vo fyzike.

- Ak bolo v roku 1950 v Amerike 25 percent ľudí s nadváhou, tak v roku 2002 ich už bolo 65 percent, v najbližších desiatich rokoch sa predpokladá, že ich bude 75 percent. Vyše 300 000 ľudí umiera ročne od nadváhy.

- V roku 2003 v tejto krajine vydali na boj s nadváhou obyvatelia 75 miliárd dolárov.

- Traja najbohatší ľudia v Amerike Bil Gates, Waren Baffet a Paul Allen sú bohatší, ako všetko obyvateľstvo 60 najbiednejších krajín sveta.

- Šesť percent obyvateľstva Ameriky ovláda polovicu bohatstva sveta.

- Obyvateľstvo tejto krajiny utráca viac ako 10 miliárd dolárov za rok na potravu pre domáce zvieratá. To by duplom stačilo na to, aby sa na celom svete stratila negramotnosť.

- Amerika utráca na kozmetiku ročne 8 miliárd dolárov za rok, čo by stačilo, čo je o 2 miliardy dolárov viac ako sa dáva na celom svete na základné vzdelanie.

- Podľa štatistickej návštevnosti porno stránok na internete, Američania dávno suverénne vedú túto štatistiku.

Amerika má prvé miesto vo svete:
- v počte milionárov a miliardárov
- v počte ľudí, ktorí sú zabitý strelnými zbraňami
- výdavkov na elektrickú energiu na osobu
- znečisťovania ovzdušia /720 kg na osobu za rok/
- výdavkov na ropu
- výdavkov na plyn
- príjmu kalórii na osobu
- počtu znásilnení
- počte nepodpísaných dohovorov týkajúcich sa práv človeka
- počte zabitých strelnými zbraňami detí do 15 rokov
- počte samovrážd detí do 15 rokov

- 45 percent všetkých vrážd strelnými zbraňami pripadá vo svete na USA

- USA sú krajinou, ktorá najviac vo svete trpí násilím trestnou činnosťou. Podľa štatistík, ktoré publikovala v roku 2003 FBI, v roku 2002 v USA bolo 11,9 miliónov prípadov trestnej činnosti, vrátane vrážd, násilia, krádeží. USA posledné roky boli vždy lídrom v počte vrážd. Podľa publikácie US National Youth Gang Center, v roku 2002 bolo v tejto krajine 21 500 kriminálnych bánd, ktoré združovali 731 000 členov. Počet trestných činov, ktoré spôsobujú drogy a narkotiká, rastie každým rokom. Vo Washingtone až 60 tisíc obyvateľov zo 600 000 obyvateľov tohto mesta užívajú narkotiká alebo prepadli alkoholu, čo spôsobilo ročne ekonomické straty 1,2 miliárd dolárov. Polovica z ľudí, ktorí sú vo väzniciach vo Washingtone, okruh Columbia zavretí za násilie, používali narkotiká.

- Vo všetkých školách USA majú detektory kovovo, pretože nosenie zbraní do škôl sa stalo samozrejmosťou.

- Okolo 60 percent Američanov vôbec nečíta knihy, a ak aj čítajú, tak detektívky alebo pornografiu.

- Len 11 percent Američanov číta noviny úplne.

- Podľa jednej ankety, polovica Američanov v roku 2004 prečítala len jednu knihu.

- Negramotnosť v Amerike v roku 2003 dosiahla 20 percent obyvateľstva a rýchlo rastie.

- V USA je najnižšia vzdelanosť medzi všetkými rozvinutými krajinami sveta.

- Len 25 percent študentov strednej školy v USA získava plné všeobecné vzdelanie. Ostatné sa nikdy neučili algebru či trigonometriu, geografiu či cudzí jazyk, fyziku a chémiu, hoci na druhej strane sa im dostalo pre život nevyhnutnej vzdelanosti v hygiene, kozmetike, rodinnému rozpočtu a pod. Väčšina absolventov 10-12 tried/75 percent/ sa venovali len trom predmetom- materinský jazyk, spoločenské disciplíny a telocvik.

- 30 percent Američanov si myslí, že počet ich obyvateľstva je od 1 do 2 miliárd .

- Len niektorí Američania ovládajú cudzí jazyk

- Časopis "National Geographic" pri jednej ankete zistil, že viac ako tri štvrtiny opýtaných nemohla ukázať na mape Japonsko.

- Za posledných desať rokov americké masmédia skrátili o 70- 80 percent informácie zo zahraničia. Ich argument - nie sú zaujímavé, lebo sa netýkajú Američanov.

- V roku 2003 urobili zaujímavú anketu americkí sociológovia z Univerzity Severného Illinoisu o vzniku sveta. Výsledky ankety ich šokovali - 55 percent Američanov si myslí, že človek v jeho súčasnej podobe bol stvorený Najvyšším, 27 percent sa pridržiavali hypotézy, že človek vznikol evolučnou cestou, ktorú riadil Najvyšší, teda Boh. Iba 13 percent sa pridržiavali názoru, že človek vznikol z opice, bez pomoci Stvorenia. Okrem toho 20 percent Američanov verí, že Slnko sa krúti okolo Zeme a len 17 percent je toho správneho názoru, že Zem sa krúti okolo Slnka, ale sú presvedčení , že Zem oblieha okolo Slnka za týždeň a nie za rok.

- 20 percent Američanov nevie pomenovať ani jednu krajinu Európy. Medzi Američanmi vo veku od 14 do 24 rokov, každý siedmy nevie ukázať na mape svoju krajinu a každý štvrtý Tichý oceán. 6-95 percent absolventov college sa dopúšťajú chýb pri písaní slov, polovica nevie vytvoriť jednoduchú úlohu. V súčasnosti je všeobecná vzdelanosť v USA nižšia, ako bola začiatkom 20. storočia.
- 65 percent Američanov nevzrušuje násilie v kinách a na televíznej obrazovke, skôr ich potešuje.

- 74 percent Američanov si myslí, že svetová vojna, ktorá by sa nedotkla Ameriky, bola by najlepším riešením preľudnenia sveta.

- 84 percent sa drží hesla " Po nás - potopa". Nemajú záujem na záchrane trópov, ochrany ovzdušia, či prírody pre svojich potomkov. Je to problém detí, myslia si rodičia a nech sa s tým trápia.

- Sexuálnych maniakov má Amerika na 100 tisíc obyvateľov desaťkrát viac ako ostatný svet, pričom bezvýhradne medzi bielym obyvateľstvom. Americkí vedci pritom dokázali, že genetické predpoklady na niečo podobné majú muži všetkých rás a národov na rovnakom stupni.

- USA sú lídrom medzi všetkými krajinami Západu v infekcii AIDS , rovnako ako znásilňovaniu, druhého stavu neplnoletých či pedofílii, to znamená celého kruhu sexuálnych anomálií. V roku 2003 viac ako milión Američanov bolo infikovaných vírusom deficitu imunity a okolo 100 tisíc už zomrelo na AIDS. Za posledných dvadsať rokov choroba Herpes - 2 / kožné ochorenie/dosahuje 500 000 prípadov za rok. Milióny žien sú nakazené chlamídiou, ktorá spôsobuje neplodnosť.

- 36 miliónov Američanov hladuje, 42 percent Američanov žije na hranici biedy.

- Neplnoletí Američania užívajú viac narkotík, ako ich rovesníci ktorejkoľvek inej rozvinutej krajiny.

- V roku 2003 bolo v USA stovky tisíc neplnoletých prostitútok. Priemerný vek dievčat, ktoré sa vydávajú na túto cestu je 13 rokov. Niektoré nemajú ani 9 rokov.

- 14 miliónov obyvateľov USA , alebo každý tridsiaty dospelý človek sú alkoholici. Ešte niekoľko miliónov Američanov užíva alkohol v miere, ktorá sa približuje alkoholizmu. Podľa ministerstva zdravotníctva používanie alkoholu a narkotík prináša krajine ekonomickú stratu ročne v sume 294 miliárd dolárov a strata z používania alkoholu predstavuje 185 miliárd dolárov ročne.

- Dieťa v USA strávi s otcom 5 minút a s matkou dvadsať minút týždenne. Ostatný voľný čas po vyučovaní trávi dieťa pri televízore, hrách alebo pri počítači.

- 80 percent Američanov denne používa antidepresívne lieky.

- Polovica obyvateľov USA alebo nepracuje vôbec, alebo pracuje málo.

- 90 percent všetkých ťažkých, špinavých a nezaujímavých robôt robia černosi, Indiáni, alebo emigranti z latinskej Ameriky či Mexičania.

- 37 percent obyvateľstva, to je viac ako 74 miliónov obyvateľov, trpí sexuálnou zvrátenosťou.

- Viac ako polovica všetkých lôžok v nemocniciach pripadá na duševne chorých.

- 4,5 milióna detí z 9 miliónov trpia nedostatkom a hladujú.

- Úroveň rozvodov je v USA najvyššia na svete.

- USA je jediná krajina z rozvinutých kapitalistických krajín, ktorá nemá program zdravotníckej starostlivosti, financovanej štátom, alebo sociálnymi poisťovňami.

- Ročne až 20 tisíc Američanov trpí bolesťami od nekvalitného jedla, či nekvalitnej vody.

- 60 tisíc Američanov ročne umiera na otravu jedlom, vodou a vzduchom.

- 40 miliónov Američanov, alebo každá štvrtá Američanka a každý piaty muž vo veku od 9 do 12 rokov boli vystavení sexuálnym návrhom zo strany príbuzných alebo známych.

- 700 tisíc žien je každý rok znásilnených, v USA sa udeje znásilnenie každých 45 sekúnd.

- V USA je zavedený spis na každého človeka /tzv. totálne sledovanie /Big Brothers/.

- V USA žije 5 percent obyvateľstva planéty, ale 74 percent všetkých sériových vrahov sú obyvatelia Spojených štátov amerických.

- - Každý šiesty kňaz v Amerike je pederast. Podľa výskumu novín The Los Angeles Times, medzi katolíckymi kňazmi, 15 percent si myslí o sebe , že sú homosexuálmi, alebo majú homosexuálne sklony.

- V roku 2004 v Amerike viac ako milión ľudí užívalo heroín, pričom každý desiaty z nich to robí pravidelne.

- 60 percent Američanov, v takej či onakej forme prijíma okultizmus.

- USA sú svetovým lídrom svingerov /zámena sexuálnych partnerov- manželských párov/

Toto sú len niektoré paberky s niekoľko tisícových štatistických údajov, ktoré sa nepublikujú a sú temnou stránkou americkej demokracie, Demokracie, ktorú chce americký prezident doniesť do každého kúta sveta. Niektoré z týchto informácií sa vôbec nepublikujú resp. nechcú publikovať. Atak sa ukazuje len jedna stránka slobody a demokracie, tá druhá temnejšia sa šikovne zakrýva.

_____________________________________

Svätoboj Clementis

Späť na hlavnú stránku

Copyright ©2003, 2004, 2005 www.prop.sk. Všetky práva vyhradené. Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku. Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768